Suy tư này tiếp theo suy tư khác -
Ngọn sóng này, ngọn sóng sau nối tiếp:
Biểu hiện hai của một chuyện tự nhiên,
Trong con tim chật hẹp, giữa biển cả mông mênh -
Ở đây - trong giam cầm, còn đằng kia - nơi khoáng đãng,
Nhưng vẫn chỉ là sóng xô bờ và rồi sóng lùi xa ra biển,
Vẫn chỉ là ảo ảnh rỗng không yên.


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)