Mắt em nhìn vô cảm,
Lời em chẳng thật lòng,
Tâm hồn em không có,
Tim ta ơi, hãy cứ
Dũng cảm đi đến cùng –
Thế giới này không Chúa
Cầu nguyện cũng như không!