Là nhân sư - thiên nhiên rất có thể
Bằng thử thách của mình sẽ giết chết con người,
Bởi, có thể, từ ngọn nguồn khởi thuỷ
Nó nào đâu có thách đố ở đời.


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)