Hồn ta muốn trở thành thiên thể
Nhưng không là những vì sao đêm
Từ trời cao tựa mắt người trần thế
Ngó xuống cõi trần thiêm thiếp giấc nồng

Mà ở giữa ban ngày như sau sương khói
Của những tia mặt trời đốt cháy chói chang
Tựa như các thần linh, bùng cháy
Trên thiên cung trinh bạch, vô hình


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)