Thất thường như con sóng

Em, sóng biển anh yêu
Dù thường hay biến động
Dồi lên rồi lắng xuống
Đời em thật diệu kỳ!

Khi đùa rỡn mặt trời
Sắc trời xanh phản chiếu
Khi nổi giận bời bời
Ngụp biển sâu không đáy

Giọng em khi dịu dàng
Nghe vỗ về thắm thiết
Khi ồn ào gào thét
Đầy oán trách, hờn căm

Dù tính khí thất thường
Ủ ê và tươi rói
Ban đêm hãy giữ lấy
Sắc trời biếc còn vương

Như tặng vật thiêng liêng
Dù không là vàng ngọc
Vào em anh hoà nhập
Hiến dâng đời cho em

Trong phút giây bất hạnh
Như có sức bí huyền
Đẩy hồn anh còn sống
Vào con sóng tình em.


Dịch qua bản tiếng Pháp.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)