Cát tơi xốp ngập sâu tận gối...
Xe ta đi - chiều tối - ngày tàn
Những bóng tùng san sát bên đường
Giờ đã tan nhoà thành một bóng
Rừng thăm thẳm dầy thêm, tối thẫm
Ôi miền quê sao những não nề!
Càu cạu đêm như con thú hầm hè
Giương ngàn mắt ngó ra từ cây bụi!


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)