Trời xanh cười hớn hở
Tắm qua trận dông đêm
Thung lũng sáng một dải
Giữa núi lượn sương đầm

Sa mù che sườn dốc
Chỉ tới lưng chừng non
Tưởng cung điện tiên cất
Hoang tàn giữa không trung


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)