Bầu trời đêm cau có
Khắp mọi phía mây đùn
Cơn dông, đang suy nghĩ
Hay mộng nhạt buồn tênh?
Chỉ những quầng chớp lửa
Tiếp nối loé không ngừng
Đám quỷ thần câm điếc
Bàn chuyện thiên cung chăng?

Dường nghe theo mệnh lệnh
Một vệt dài sáng bừng
Hiện ra trong đêm tối
Ruộng đồng, rừng xa xăm
Lại tối mù hết thảy
Lặng đi trong diệu huyền
Dường như chuyện bí mật
Thượng giới đã bàn xong


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)