Đừng phán xét, mà cũng đừng than tiếc
Cái ngu si và cả cái điên rồ.
Ngày buồn bực, đêm ngủ quên là hết.
Mai thế nào, sẽ thế ấy, đừng lo.    

Hãy biết sống, không quan tâm nhiều quá
Cái buồn vui, cái lo lắng... Mà rồi
Lo làm gì, khóc làm gì? Thế cả!
Sống ngày nào biết ngày ấy mà thôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)