Ý nghĩa lớn ẩn trong ly biệt:
Yêu một ngày, yêu suốt một đời,
Tình là mộng - mộng là khoảnh khắc,
Sớm, muộn gì cũng tỉnh dậy thôi,
Còn con người cuối cùng phải tỉnh...


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)