Я - бог таинственного мира

Я - бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах,
Не сотворю себе кумира
Ни на земле, ни в небесах.

Моей божественной природы
Я не открою никому.
Тружусь, как раб, а для свободы
Зову я ночь, покой и тьму.


28-10-1896

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tôi – Thượng Đế của thế giới bí huyền
Cả thế gian trong những điều mơ mộng
Tôi không tạo ra cho mình thần tượng
Không trên mặt đất, không giữa trời xanh.

Và bản chất thần thánh ấy của mình
Tôi không hề hé mở cho ai hết.
Vì tự do cho mình, tôi gắng sức
Và tôi gọi về tĩnh lặng, bóng đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi là thần của thế giới bí mật,
Thế giới mà tôi xây dựng trong mơ.
Cả trên trần thế, cả trên thượng giới
Tôi không tạo ra thần tượng bao giờ.

Bản ngã thần kỳ tuyệt diệu vô song
Với bất kỳ ai tôi cũng không hé mở.
Tôi lao động khổ sai như nô lệ,
Tôi gọi đêm tối và bình yên để tự do.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời