Ngày tươi sáng khi hoàng hôn dần đến
Đời đẹp hơn khi cái chết cận kề.
Luật giản đơn thông tuệ bạn tin đi:
Ngày sáng tươi khi hoàng hôn dần đến.

Mới sáng ra thảm buồn và dối trá
Với tràn đầy những thế lực quỷ ma,
Hoàng hôn đến ngày mãi một sáng ra
Chết cận kề ta thấy đời đẹp lạ...