朝顔

朝顔に
釣瓶とられて
貰ひ水

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoa bìm bìm xanh tím
Bám gầu, sao lấy nước? Gỡ hoa?
Chẳng nỡ, xin nước vậy.


Nguồn: Dạ trung tản ngâm, NXB Văn hoá thông tin, 2014
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lục bình xanh tím hoa vương,
Bám gầu, sao lấy nước thường gỡ ra?
Chắc là chẳng nỡ thế mà,
Thôi đành xin nước vậy là khỏi lo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời