Chưa có đánh giá nào
2 bài thơ
Tạo ngày 11/04/2021 14:18 bởi hongha83

Tự ngôn của Zarathustra - Zarathustra’s Vorrede