Cao hơn con người và con vật, tôi ở trên tất cả;
Và khi tôi mở miệng, không ai quanh tôi đáp trả.

Tôi lớn lên thật cao, tôi thật cô độc-
Và tôi chờ: mà chờ điều chi cho thêm nhọc?

Bên cạnh tôi, trôi những đám mây trắng,-
Và tôi chờ ánh chớp đầu tiên loé sáng.