Ôi con người! Hãy chú ý!
Điều gì giữa đêm sâu thủ thỉ?
“Tôi ngủ say, tôi ngủ kỹ-
Từ giấc mơ sâu nhất tôi trở mình ngẫm nghĩ:-
Thế giới sâu, sâu hun hút,
Sâu hơn cả buổi ngày hằng ao ước.
Sâu, thật sâu, ấy cơn đau-
Niềm hoan lạc - sâu hơn cả buồn đau:
Cơn đau nói: Biến đi! Mau!
Nhưng hoan lạc, mong muốn sự dài lâu-,
- Muốn… thật sâu, sự tồn tại dài lâu!’’