Người yêu ơi, tôi xin em đừng khóc!
Cuộc sống này không thể khác được đâu

Hôm nay đây hãy đùa vui thoả thích
trên chiếc giường ga trắng của đôi ta!

Còn ngày mai? Ai biết được ngày mai
Ta đã nằm yên, ngày mai trong hầm mộ


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)