Từ ngoại ô tôi đến nghĩa trang,
Vừa đi vừa ngắm, với mơ màng
Có cây Thánh giá và mộ đá
Chờ đợi tên người khắc trên lăng.

Cái thuở hồn nhiên đêm xuống rồi
Tâm hồn thương xót, ước vọng rơi,
Nhưng tim tôi, như trên nấm mộ,
Để tên em ghi mãi trong tôi.