Tôi gào khóc trong cô đơn:
— Nỗi đau nghiệt ngã có mòn thêm không,
Gọi tên em, suốt ngày ròng?

Tiếng vang đáp lại chỉ: — Không (lạnh lùng).

- Sống sao đây, lúc túng cùng
Cái nào bao bọc và trừng trị tôi,
Người chết có liệm xong xuôi?

Tiếng vang đáp lại rằng tôi: —Một mình!

—Duyên! Trao số phận tội tình!
Tim tôi nổi trận lôi đình! Làm chi
Để dìm hết tin đồn đi?

Tiếng vang hồi đáp: — Chết đi cho rồi!