Chợt thấy em vẻ hài lòng,
Tóc vàng với nước da hồng của anh;
Nhưng, anh, chẳng biết em rành
Ôn tồn nhã nhặn, dịu dàng ngọt ngon.

Pha vào phong cách Ăng-Lê, (*)
Vòng eo thon thả tràn trề nét duyên,
Em tinh tế, thật mặc nhiên
Dịu dàng, ngon ngọt trang nghiêm ôn tồn.

Mắt như men tráng say hồn,
Lòng anh ước muốn thâu gồm được em;
Những từ hấp dẫn nơi em
Ngọt ngào, trang trọng và thêm dịu dàng.


* Phiên âm từ “Anglais” của tiếng Pháp nghĩa là người Anh hay nước Anh.