Em yêu, hái, nụ cười vang,
Bó hoa xanh lại và anh túc này.
Ôi ngày, yêu chẳng được dài!…
Và, trên giường rộng, tôi đây ngủ rồi
Biết, tim em đập bên tôi,
Suốt đêm, tôi thấy hoa trôi mơ màng.