Khi em trao anh một đoá hồng
Nở dưới bầu trời ngát xanh trong,
Tại sao anh bỗng dưng nóng nảy?
Khi em chỉ cho anh đoá hồng,

Anh nghĩ về em vầng trán rộng.
Khi em trao anh một vì sao,
Tại sao nước mắt, như sương loãng,
Bỏ tấm mạng che đôi mắt trong?

Khi em trao anh một vì sao,
Trong ánh mắt em vừa xôn xao.
Khi em cho anh con chim én
Để ra đi vào tháng tư sao,

Tại sao linh hồn anh tử vong?
Khi em cho anh con én mộng,
Anh nghĩ về thân phận lưu vong.