Em đỏ mặt và cúi đầu e ấp,
Tôi lại trông thấy em nở nụ cười.
— Bằng ngón tay vị hôn thê của tôi
Đeo cho tôi chiếc nhẫn vàng tuyệt mỹ.

Em bỏ đi, tốt lành và chung thuỷ;
Tôi sẽ đợi chờ trong nỗi sầu đau.
— Lưu giữ những gì ta đã trao nhau
Hãy cho tôi một chiếc hòm bằng bạc.

Tôi mang một trái hồn to nặng thật;
Lưu đày quả khốn khó và quá lâu.
— Để tôi nghỉ ngơi và ngủ giấc sâu,
Biến tôi thành quan tài chì em nhé.