Đêm nay; em hứa đến đây.
Sẵn sàng mọi thứ. Chia tay bạn bè
Đốt nước hoa, thắp nến đầy
Ném vào lửa những trang đài nhạt phai

Em chưa đến làm sao đây;
Chờ. Khi em đến. Bước dài yêu thương
Khua, êm như bước linh dương,
Thế thôi cũng đủ yêu đương nhiệt tình.

Mới vào, em giấu mặt mình.
Đôi ta tay nắm, trong tình ấm êm
Khắp phòng hương ngát toả lên.
Nụ hôn đầu ấy đã xuyên qua màn!...