Con chim nín lặng, vì không còn tổ
Trong lỗ nơi tường sụp đổ tan hoang.
Dưới chân đôi ta lá khô rụng tàn.
Sớm tối thế nào! Cũng sang màu úa!

Tự nhiên nghe tim rung trong hai đứa.
Lúc mặt trời tàn, sương mát dậy lên.
Tháng Mười còn xa, mà sao thấy nhanh!
À! Yêu dấu! hè qua, hè kết thúc!

Hãy đặt hoa cuối cùng này, lên áo ngực,
Và, trước khung trời đã quá đau thương,
Để đôi ta cùng ngồi xuống bên đường.

Lòng anh ngập đầy! Yêu em khao khát!
Mái tóc mờ mân mê tay em mát,
Trời đã chớm thu rồi… Ôi! chưa em!