Những đêm thu, lang thang trong thành phố,
Ngước lên trời gửi những ước mơ theo,
Vì, trong thời gian tinh tú bay vèo,
Điều ước ấy, sẽ không còn là mộng.

Với tuổi trẻ, niềm ước mơ thường giống.
Khi ngôi sao rơi, là, cảm xúc đầy,
Lòng mong muốn em sẽ yêu tôi đây
Trong kiếp sống lưu vong, em thường nghĩ.

Quái đản thật, than ôi! lòng mong muốn
Chỉ có điều này để an ủi tôi.
Nhưng mùa đông, đêm kín đen trời,
Không còn thấy ngôi sao nào le lói.