— «Nhưng thấy quá ít!» — lời em hôm trước.
Và anh, nhìn em, thực tế, nhiều hơn?
Trong lúc hồn anh chẳng tính thiệt hơn.
Vì sao tình yêu em không hồi đáp?

Để chắp cánh cùng bay lên đỉnh tháp,
Lấp chân trời đen bằng ánh mặt trời
Cho ta đê mê ảo ảnh vợi vời,
Đại bàng, chớp cánh, tình yêu bất tận?

Anh không thấy và em làm mê mẩn;
Để xứng với em, anh hiến đời mình
Tương lai đen tối xin nhận phần mình.

Để yêu nhau, đôi ta cần thấu hiểu,
Kể từ đó, thắp lửa tràn chăn chiếu,
Hồn dấu yêu, ánh mắt em đủ chưa?