Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2008 18:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/02/2009 23:19

Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir ?

Le soir, au coin du feu, j'ai pensé bien des fois
À la mort d'un oiseau, quelque part, dans les bois.
Pendant les tristes jours de l'hiver monotone,
Les pauvres nids déserts, les nids qu'on abandonne,
Se balancent au vent sur un ciel gris de fer.
Oh ! comme les oiseaux doivent mourir l'hiver !
Pourtant, lorsque viendra le temps des violettes,
Nous ne trouverons pas leurs délicats squelettes
Dans le gazon d'avril, où nous irons courir.
Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir ?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Bên góc lửa đêm tôi thường suy ngẫm
Đến cái chết của chim trong rừng thẳm
Vào những ngày đông ảm đạm thảm sầu
Những tổ chim tội nghiệp bỏ hoang tàn
Vật vờ dưới một bầu trời xám ngắt
Ôi! kiếp chim rũ cánh lúc đông sang!
Vậy mà khi đến mùa hoa tím nở
Trên cỏ xanh tháng tư ta dạo gót
Nào đâu thấy chút xương tàn chim nhỏ
Phải chăng chim tìm nơi khuất chết ư?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir ?

Le soir, au coin du feu, j'ai pensé bien des fois
À la mort d'un oiseau, quelque part, dans les bois.
Pendant les tristes jours de l'hiver monotone,
Les pauvres nids déserts, les nids qu'on abandonne,
Se balancent au vent sur un ciel gris de fer.
Oh ! comme les oiseaux doivent mourir l'hiver !
Pourtant, lorsque viendra le temps des violettes,
Nous ne trouverons pas leurs délicats squelettes
Dans le gazon d'avril, où nous irons courir.
Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir ?

Nguồn: http://poesie.webnet.fr/p...emes/France/coppee/9.html

Chưa có đánh giá nào
Trả lời