Bạn ơi, hãy vuốt ve đầy mơn trớn,
Không? Thì bỏ phút chết tiệt này đi
Nhớ tới bài ca băng giá vô tri
Rằng đã quá muộn, và đang quá tải
Là tinh thần đi tắm hay cúng bái.
Là lời biệt ly và hứa hẹn sau
Tóm lại. — Và rồi chúng ta quên nhau.
Nhưng âm sắc giọng oanh vàng còn mãi
Quay lại. Tự cứu mình; đang nguy hại.
Chao ôi! ta phải đặt nụ hôn đôi.