Gửi Gabriel Marc.

Đua thuyền ở Joinville. Rền pháo nổ.
Năm ca nô, hai phía trước, ba sau,
Lúc khởi hành, sông nắng đổ dạt dào.
Trên mép sông, nơi, đám đông tụ tập,

Và đoàn hiến binh mặc quần dài trắng.
– Định, tối nay, tất cả xuống ngồi chèo
Tại quán rượu, bài hát đội vui reo,
Lùm cây đêm toả lan đầy khói thuốc,

Đàn bướm đêm, trong khí trời nóng sốt,
Đốt cháy mình bên rượu với cà phê.