Nếu em có đi qua
Đừng lạnh lùng băng giá
Đừng nhặt những viên đá
Ném vào cửa nhà tôi
Đừng ném nhé em ơi
Dễ làm đau anh đấy

Lạnh, cứng hơn là đá
Khi em bước qua nhà
Sao đi đâu vội vã
Dù chỉ một thoáng thôi
Không hỏi tôi một lời

Không thèm nhìn tôi nữa


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)