Fernando Pessoa (1888-1935), nhà thơ, nhà văn người Bồ Đào Nha. Ông được coi là một trong những nhà thơ lớn nhất thế kỷ 20. Nhà phê bình văn học Harold Bloom cho ông là một trong hai nhà thơ tiêu biểu nhất của thế kỷ 20, cùng với Pablo Neruda. Người ta gọi ông là cả nền thi ca Bồ Đào Nha thế kỷ 20. Ngoài bút hiệu là tên thực của mình, ông còn có không dưới 72 “dị danh” khác trong đó nổi tiếng là những cái tên: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis và Bernardo Soares. Hình ông được in trên tờ 100 escudo của Bồ Đào Nha.