Trao kiếm cho chồng
Thiếu phụ khích lệ:
Hãy đi bảo vệ
Tổ quốc và em!
Cầu nguyện cho anh
Trở về chiến thắng
Tay cầm thanh kiếm
Đối mặt quân thù

Anh hùng ra đi
Trong tim bốc lửa
Chiến trường lăn xả
Chém giết tơi bời
Bị thương máu rơi
Vẫn không lùi bước
Chàng đã ngã xuống
Khi chiến thắng về

Thiếu phụ đợi gì
Bên đèn leo lét?
Ngày qua đêm hết
Chàng không quay về!
Nỗi buồn tái tê
Khi chàng lặng lẽ
Dưới mồ quạnh quẽ
Kiếm vẫn trong tay

Hãy ngủ đi anh!
Quê hương đất mẹ
Sẽ tưới dòng lệ
Lên nấm mồ xanh
Chung thuỷ trái tim
Vì anh cầu nguyện
Tay cầm thanh kiếm
Đối mặt quân thù


Nguồn: Tuyển tập thơ Hungary, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)