Một tiếng kêu ngắn gọn
đi từ ngọn núi này
qua ngọn núi khác.

Từ những cây ô-liu
một cầu vồng đen
bắc trên đêm xanh.

Ôi!

Như một cây cung thất huyền cầm
tiếng kêu làm rung lên
những sợi dây dài của gió.

Ôi!

(Người ở những hang hầm
soi những bó đuốc.)

Ôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé