Những đứa trẻ nhìn ngắm
một chấm nhỏ xa xăm.

Những ngọn đuốc dần tắt.
Những cô gái mù lòa
han hỏi vầng trăng,
và qua không khí vươn lên
những vòng nước mắt.

Những ngọn núi nhìn ngắm
một chấm nhỏ xa xăm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé