Gió Đông;
một ngọn đèn
và lưỡi dao găm.
Con đường
rung rung
như một sợi dây
căng thẳng,
rung rung
như một con ong bầu lớn.
Đâu đâu
tôi
cũng thấy lưỡi dao găm
giữa trái tim.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé