Cam và chanh.

Tội nghiệp thằng bé
Đau tình!

Cam và chanh.

Tội nghiệp con bé
Thiệt là xinh!

Chanh.

(Mặt trời đùa
Với hoa cỏ màu xanh).

Cam.

(Trên ngọn sóng
Màu xanh).