Cây thập tự
(Chấm hết
của con đường.)

Soi mình trên dòng nước.
(Chấm chấm chấm.)

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé