Nơi ngã tư đường
tròn,
sáu cô nàng
nhảy múa.

Ba bằng da thịt
và ba bằng bạc.

Những giấc mộng hôm qua tìm kiếm các cô
nhưng ôm ấp tất cả các cô ấy
là một Polyphème (*) bằng vàng.
Lục huyền cầm.


(*)Polyphème (thần thoại Hy-lạp): một trong những quái độc nhãn, con của Poseidon; con mắt duy nhất của y bị Ulysses, người mà y giam giữ trong hang, đâm thủng.(người dịch)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé