Cô Lola
hát những bài nguyện ca.
Những chàng trẻ đấu bò
bao quanh cô,
và chú thợ cạo
từ cánh cửa
đưa đầu
đánh nhịp.
Giữa cây rau é
và cây bạc-hà,
cô Lola hát
những bài nguyện ca.
Cô Lola ấy,
vẫn soi mình thật lâu
nơi bể nước tù.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé