Mẹ ơi
con muốn mình là bạc
Con ơi
chỉ lạnh giá mà thôi

Mẹ ơi
con muốn mình là nước
Con ơi
sẽ lạnh giá suốt đời

Mẹ ơi
Thêu con trên gối mẹ
Đúng rồi!
Mẹ sẽ làm ngay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)