Trong buổi sáng xanh xanh màu lá.
Tôi muốn trở thành một trái tim.
Một trái tim.

Trong buổi chiều chín mọng.
Tôi muốn trở thành một chú sơn ca.
Một chú sơn ca.

Tâm hồn
đổi sắc da cam
Tâm hồn
đổi sắc tinh yêu.

Trong buổi sáng rạng ngời sống động.
Tôi muốn tôi được chính là mình.
Một trái tim.

Trong buổi chiều lịm tắt.
Tôi muốn giọng nói ngân vang réo rắt.
Hoà cùng giọng hót sơn ca.

Tâm hồn
Đổi sắc da cam.
Tâm hồn
Đổi sắc tình yêu.