Trên tàng cây nguyệt quế
Có đôi bồ câu đen.
Một con là mặt trời,
con kia là vầng trăng.
"Bạn nhỏ ơi", tôi hỏi:
"Nấm mộ tôi đâu rồi?"
"Cổ tôi", mặt trời nói.
"Đuôi tôi", trăng trả lời.
Và tôi kẻ đang bước
với mặt đất vây quanh
thấy đôi chim ưng tuyết
và cô gái lõa hình.
Đôi chim ưng là một,
cô gái là chính mình.
"Chim ưng ơi", tôi hỏi:
"Nấm mộ tôi đâu rồi?"
"Cổ tôi", mặt trời nói.
"Đuôi tôi", trăng trả lời.
Trên tàng cây nguyệt quế
đôi bồ câu lõa hình.
Cả đôi chỉ là một
mỗi một chẳng là mình.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé