Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2019 09:57, số lượt xem: 82

Ve buồn chớm hạ thiết tha lời
Ai ngồi đếm cánh phượng hồng rơi!
Mỗi cánh hoa rơi là kỷ niệm
Thuở còn cắp sách tuổi đôi mươi!.

Tôi ước sao mình tựa cánh chim
Về lại trường xưa để đi tìm
Một chút thương yêu, vài kỷ niệm
Gửi người cho thoả nỗi niềm riêng!.

FCF - TP Tây Ninh T05/2018.