Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2019 08:30, số lượt xem: 105

Đêm đêm hoa bưởi nhà nàng
Thoảng hương theo gió bay sang bên này
Mùi hoa... hay lọn tóc mây?
Mà thơm ngào ngạt, ngất ngây tiếng đàn!.

Đàn tôi!... tích tịch!... tình tang!
Tương tư mơ mộng cô nàng nhà bên
Tiếng đàn mỗi độ cất lên
Nàng thường hong tóc... bên thềm trăng loang!.

Từ khi rộn rã tiếng đàn
Bưởi kia thêm trái, tóc nàng thêm hương
Tiếng đàn thêm đượm vấn vương
Bài ca cũng quyện tóc thơm mặn mà!.

Thu về... cánh nhạn bay qua
Vì theo đèn sách... tôi xa nơi này
Một chiều thăm lại chốn đây
Chờ nghe hương bưởi, nhớ ngày tiễn đưa!.

Ô hay... cành bưởi năm xưa!
Sao giờ héo rũ... khi mùa đông sang?
Hoa không ra... lá úa tàn!
Còn đâu hương bưởi, tóc nàng cũng không!.

Nỗi sầu... vướng ngọn gió đông
Mới hay nàng đã... theo chồng xa quê
Trăng xưa vàng võ lời thề
Tình nay lạc giữa cơn mê lỡ làng!.

Đàn tôi... tích tịch!... tình tang!
So dây dạo bản... “Cung đàn biệt ly!”.

FCF - TP Tây Ninh T01/2019.