Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2019 09:40, số lượt xem: 74

Mùa đông về chưa em?
Sao đường thưa ngõ vắng
Nhạt nhoà mờ sương trắng
Tơ trời nhuộm sắc đông.

Sóng ngày trôi bạc bẽo
Hương đêm vụn vỡ sầu
Bấc lùa thân lạnh lẽo
Rã rời trái tim khâu.

Mùa đông về chưa em?
Lá sầu, cây chiếc bóng
Mây về ngồi trông ngóng
Mơ màng chiếc áo bông.

Anh thắp lên đóm lửa
Anh vẽ tranh vạn màu
Sáng soi tường hương lửa
Cho ấm nồng đời nhau!.

FCF - TP Tây Ninh T11/2019.