Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2019 07:30, số lượt xem: 201

Vũ trụ vô cùng chốn xa xôi
Hồn trở về đây để luân hồi
Đêm qua mộng thấy chùm sao cũ
Lọt dải Ngân Hà... đã lạc trôi!.

Tiếng vọng đồng trưa đã chết rồi!
Hồng trần Bỉ Ngạn đỏ phai phôi
Hương quê gió thoảng nhoà nhạt quá
Đất khách đêm lần hạt mân côi!.

Tâm tỏ từ bi kinh cầu hạnh
Ngộ nghĩa quan hà chén ly bôi
Những tưởng đêm say về ngõ ái
Nào ngờ đàn, phím.. cũng lạc trôi!.

FCF - TP Tây Ninh T06/2019.