Tôi không muốn niềm vinh quang muộn tới
Khi chẳng còn cần để làm chi
Ích gì nữa. Cầm bằng chẳng có
Lúc bên ta đã sầm sập tuổi già

Nhưng tôi muốn ai đó khi dọn tủ
Gặp cuốn thơ tôi, thực sự bất ngờ
Lặng lẽ đứng thật lâu để đọc
Và sẽ không rời bỏ nó bao giờ.


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)