Hỡi vạt ruộng vừa trổ bông, có phải?
Cũng là ẩn dụ thôi như bến bãi, cánh rừng
"Hỡi mặt trời như bánh xe muôn thuở"
Người Hy LẠp xưa từng cũng đã ví von!

Ẩn dụ buồn vui - màu gạch lát trong nhà
Ẩn dụ mùa màng - thoảng mùi rơm mùi rạ
Cả thế thái nhân tình - trên chuyến tàu vất vả
Ta sống dễ quên đi - bao ẩn dụ chất chồng!

Ẩn dụ ngân nga như nhịp trống phập phồng
Ẩn dụ bất ngờ lắc mình như ảo thuật
Thượng Đế là ai? Là Đấng vô hình đã tạo ra nhiều nhất
Không biết cơ man nào những ẩn dụ khôn lường!

và tất thảy quanh ta đều chứa đầy ẩn dụ
Đồng cỏ. Bầy cừu. Phong cảnh. Cửa nhà...
Ẩn dụ lớn vô song là bản thân cuộc sống
Đến cái chết là gì? - Ẩn dụ chẳng buông tha!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)