Phải trả giá cho những lần phản bội –
cả trong tư tưởng, cả lúc nằm mơ,
giờ tôi đang đối đầu với người thân
trong chính nhà mình, như va tường đá.

Phản bội có thể tình cờ, chợt đến,
không phải say mê gì đó để đổi trao,
không bao giờ phản bội giữ kín được lâu-
tội phản bội luôn bốc hơi nồng nặc.

Tôi muốn gần mọi người trên thế giới,
nhưng như ta thường nói với chính ta:
nếu mà ta phản bội
                  ngay tại gia đình mình,
ta thành người dưng xa lạ.